Saturday, June 20, 2009

Kuiz Koperasi

Soalan Kuiz

1. Bilakah perayaan Hari Koperasi Sekolah mula di anjurkan oleh Angkatan Koperasi
Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)?
2. Tema Hari Koperasi Sekolah pada tahun ini ialah _______________
3. Siapakah Yang Dipertua ANGKASA sekarang?
4. Tunjang utama kepada gerakan koperasi sekolah di negara ini ialah _____________
5. Nyatakan 3 pihak yang terlibat secara langsung dalam Perayaan Hari Koperasi Sekolah
2009.
6. Berapakah prinsip yang terdapat dalam koperasi?
7. Siapakah pengerusi Koperasi Sek.Men.Keb.Sultan Badlishah Berhad?
8. Senaraikan 3 Nilai Utama koperasi.

Friday, June 19, 2009

File:History merdeka.jpg - Wikipedia, the free encyclopedia

File:History merdeka.jpg - Wikipedia, the free encyclopedia

Kerja Kursus Tingkatan 3

Perhatian kepada semua pelajar tingkatan 3

sila semak keperluan yang perlu disertakan dalam kerja kursus

1. Pengenalan Tajuk
2. Penghargaan
3. Objektif Kajian
4. kaedah Kajian
4.1 Temubual
4.2 Rakaman

5. Hasil Kajian
6. Rumusan
7. Lampiran

kerja kursus sejarah 21/2


Elemen 1 - Mengumpul Sumber


Elemen 2 Merekod fakta


Elemen 3 - Unsur patriotisme