Saturday, June 20, 2009

Kuiz Koperasi

Soalan Kuiz

1. Bilakah perayaan Hari Koperasi Sekolah mula di anjurkan oleh Angkatan Koperasi
Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)?
2. Tema Hari Koperasi Sekolah pada tahun ini ialah _______________
3. Siapakah Yang Dipertua ANGKASA sekarang?
4. Tunjang utama kepada gerakan koperasi sekolah di negara ini ialah _____________
5. Nyatakan 3 pihak yang terlibat secara langsung dalam Perayaan Hari Koperasi Sekolah
2009.
6. Berapakah prinsip yang terdapat dalam koperasi?
7. Siapakah pengerusi Koperasi Sek.Men.Keb.Sultan Badlishah Berhad?
8. Senaraikan 3 Nilai Utama koperasi.

No comments:

Post a Comment